อาชีพที่ Marriott

สถานที่ที่เหมาะกับใครบางคนเช่นคุณ

อะไรคือสิ่งที่ทำให้ที่ทำงานเป็นเหมือนบ้าน? เป็นที่ที่ช่วยดึงศักยภาพที่แท้จริงในตัวคุณออกมาทุกวัน เพราะทำให้คุณอยากพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้นทุกวัน เป็นที่ที่เห็นคุณค่าในจุดแข็งของคุณ เป็นที่ที่ผู้อื่นยอมรับคุณอย่างที่คุณเป็น และยกย่องชมเชยคุณเมื่อคุณก้าวหน้า เราขอเชิญชวนให้คุณค้นหาและสมัครงานที่ Marriott รวมทั้งแสวงหาโอกาสที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณ
การสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพที่ Marriott
พลังแห่งความสัมพันธ์ระหว่างกัน (The power of belonging) ที่ Marriott เรารู้สึกเช่นนี้ทุกวัน เพราะเรารู้ว่า Marriott เล็งเห็น พลังแห่งความสัมพันธ์ระหว่างกัน (The power of belonging) ที่ Marriott เรารู้สึกเช่นนี้ทุกวัน เพราะเรารู้ว่า Marriott เล็งเห็น
เหตุใดบุคลากรของเราจึงรักในการทำงานที่นี่
พบประโยชน์ของการเป็นสมาชิกในครอบครัวสากลของเรา ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ร่วมงานของเรามากมายจึงมาทำงานกับเรา และอยู่กับเราเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ และเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้ร่วมงานมากมายจึงแนะนำงานที่ Marriott ต่อเพื่อนและสมาชิกในครอบครัว
เป็นนักเรียนหรือบัณฑิตที่เพิ่งจบใหม่หรือไม่?
แสดงความมุ่งมั่นและความแน่วแน่ให้เราเห็น เราจะมอบโอกาสมากมายที่แผ่ขยายออกไปทั่วทุกมุมโลกให้กับคุณ จากโปรแกรมการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของเรา ไปจนถึงการฝึกงานและงานระดับเริ่มต้น Marriott คือสถานที่ที่ดีเยี่ยมที่คุณจะได้ใช้สิ่งที่คุณเรียนมากับการทำงานจริง
พูดคุยกับเรา ถามคำถาม ผู้ร่วมงานของเราทั่วโลกกำลังร่วมแบ่งปันข่าวสารและสร้างสัมพันธ์ระหว่างกัน